Tobie, Królowo, śpiewamy

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XXXIX] 349