Śpiewnik Liturgiczny

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Brak danych
Wydano: 1998
Ilość stron: 554
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
248 Boże, w dobroci
253 Kto się w opiekę
275 Chwal, Syjonie, Zbawiciela Lauda Sion Salvatorem
31 Ty wyzwoliłeś nas, Panie
387 Witaj Święta i poczęta
181 Gdzie miłość wzajemna i dobroć
297 Wszystko Tobie oddać pragnę
22 Cały świat niech śpiewa tę pieśń Terre entière chante ta joie
311 Twemu Sercu cześć składamy
277 Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
32 Panie, pragnienia ludzkich serc
303 Kiedyś, o Jezu, chodził
287 Pan wieczernik przygotował
284 Ojciec nam powierzył Słowo
24 Chwalcie Pana wszyscy
242 Błogosław, Panie, nas
364 Matko niebieskiego Pana
346 Ciebie na wieki wychwalać będziemy
23 Chrystus Pan karmi nas
273 Bądźże pozdrowiona
511.8 Wielbij, duszo moja, Pana
511.7 Uwielbiaj, duszo moja Magnificat
345 Chwalcie łąki umajone
391 Zdrowaś, Maryja
365 Matko Pocieszenia
358 Królowej Anielskiej śpiewajmy
472 Boże, coś Polskę
475 My chcemy Boga Nous voulons Dieu, Vierge Marie
347 Cześć Maryi, cześć i chwała
349 Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie
130 Przepuść, Panie, przepuść Parce Domine
249 Boże, zmiłuj się nad nami
262 Złącz, Panie, miłujących Cię Vous qui sur la terre habitez
27 Czego chcesz od nas, Panie
255 O Panie, Tyś moim Pasterzem
283 Ludu kapłański
453 Szczęśliwi ludzie szukający Boga
280 Jezusowi cześć i chwała
245 Z rąk kapłańskich Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
304 Kochajmy Pana
354 Gwiazdo zaranna
343 Błogosławiona jesteś, Maryjo
390 Z dawna Polski Tyś Królową
256 Pod Twą obronę
245 Boże, lud Twój
288 Pan zstąpił z nieba
125 Do Ciebie, Panie
30 Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
381 Weź w swą opiekę
471 Bogurodzica
356 Jasnogórska można Pani
353 Gwiazdo śliczna, wspaniała
359 Królowo ziem polskich
383 Witaj, Jutrzenko
360 Maryjo, Królowo Polski
374 O Matko miłościwa
454 Chryste, wszechświata Stwórco
326 Cóż Ci, Jezu, damy
325 Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
182 Kiedy razem się schodzimy
241 Będę Cię wielbił, mój Panie
430 Zwiastun wschodzącego Słońca
245 Witaj, Chrystusowe Ciało Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
505 Tobie ja żyję, Tobie umieram
368 Nie opuszczaj nas, (...) Jezu
274 Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
28 Dzięki, o Panie
473 Ciebie, Boga, wysławiamy Te Deum laudamus
474 Ciebie, Boże, chwalimy
452 Dziś radośnie wysławiamy
131 Serce me do Ciebie wznoszę
306 Nieskończona, najśliczniejsza
301 Jezu, miłości Twej
298 Zbliżam się w pokorze Adoro te devote
246 Boże mocny, Boże cudów
243 Boże, dlatego dałeś nam życie
34 Radośnie Panu hymn śpiewajmy
272 Bądź pochwalon na wieki
307 O niewysłowione szczęście
36 Upadnij na kolana
308 Pobłogosław, Jezu drogi
305 Najświętsze Serce Boże
355 Idźmy, tulmy się, jak dziatki
373 O Maryjo, przyjm w ofierze
250 Chwal Jezusa i Maryję
378 Salve Regina, Mater misericordiae
366 Matko Pomocy Nieustajacej
183 Przykazanie nowe daję wam
147 Krzyżu święty, nade wszystko Crux fidelis
158 W krzyżu cierpienie
146 Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
148 Ludu, mój ludu Popule meus
145 Króla wznoszą się znamiona Vexilla Regis
142 Dobranoc, Głowo święta
245 Najwyższemu Panu chwała Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
363 Matko Najświętsza
443 Witaj, Kostko Stanisławie
441 Aniele ziemski bez winy
442 Jasna Jutrzenko kraju północnego
291 Pójdźcie błogosławić Pana
511.5 Chwalcie, o dziatki Laudate pueri
458 Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy
328 Króluj nam, Chryste
35 Skosztujcie i zobaczcie
514.2 Szczęśliwy i nie zna kaźni Beatus vir
290 Pozdrawiamy Cię, uwielbiamy Cię
122 Bliskie jest Królestwo Boże
426 Witaj, ojcze ukochany, co serafów zdobisz chór
221 Duchu Najświętszy
402 Książe niebieski, święty Michale Do św. Michała Archanioła (29 września)
282 Kłaniam się Tobie
279 Jezusa ukrytego
444 Święta Tereso, córko Karmelu
403 O mój ty aniele złoty
401 Aniele, Duchu wspaniały
296 U drzwi Twoich stoję, Panie
244 Boże, kocham Cię
388 Zawitaj, Królowo Różańca świętego
389 Zawitaj, Matko Różańca świętego
499 Witaj, Królowo, Matko miłosierdza Salve Regina
299 Zróbcie Mu miejsce
429 Cieszcie się dzisiaj Exultent hodie
294 Sławcie usta Ciało Pana Pange lingua
515.2 Sław, języku, tajemnicę Pange lingua gloriosi
431 Przezacna Perło w niebieskiej koronie Inclytum regni
184 Ubi caritas et amor Wersja gregoriańska
276 Idzie, idzie Bóg prawdziwy
457 Bądź uwielbion w świętych Twoich
198 Otrzyjcie już łzy, płaczący
205 Zwycięzca śmierci
504 Racz wiekuiste dać odpoczywanie
21 Pieśń Zachariasza
503 Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały
197 Nie zna śmierci Pan żywota
495 Ja jestem zmartwychwstanie i życie
501 Dobry Jezu, a nasz Panie
492 Wieczny odpoczynek
132 Z głębi mojego serca głos wydany De profundis
126 Duszo Chrystusowa Anima Christi
482 Przez chrztu świętego wielki dar
121 Bądź mi litościw, Boże nieskończony Miserere mei Deus
506 Witaj, Królowo nieba Salve Regina
286 Pan Jezus już się zbliża
329 Narodów Zbawco, Chryste Królu
327 Idziesz przez wieki
515.3 Rzekł Pan do Pana mego Dixit Dominus
330 Z Tobą, Jezu, chcemy żyć
313 Z tej biednej ziemi
257 Przyjdź do nas, przyjdź
59 Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia
52 Boże wieczny, Boże żywy
61 Raduj się, ziemio
54 Głos wdzięczny z nieba wychodzi
58 Oto Pan Bóg przyjdzie Ecce Dominus veniet
57 Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry
55 Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
63 Spuśćcie nam na ziemskie niwy
51 Archanioł Boży, Gabryjel
53 Czekam na Ciebie, Jezu mój mały
56 Mądrości, która z Bożych ust wypływasz O Sapientia
60 Po upadku człowieka grzesznego
382 Witaj, Gwiazdo morska Ave maris stella
65 Zdrowaś bądź, Maryja Ave o Maria
62 Rorate caeli
370 O, której berła
371 O Maryjo, bez grzechu poczęta
500 Boże, Sędzio sprawiedliwy
502 Jezu, w Ogrojcu mdlejący
133 Zmiłuj się, Stwórco
380 Serdeczna Matko
108 Wśród nocnej ciszy
79 Bóg się rodzi, moc truchleje
112 Z nieba wysokiego
87 Gdy się Chrystus rodzi
102 Przybieżeli do Betlejem
76 Anioł pasterzom mówił Angelus pastoribus
72 Ach, witajże, pożądana
99 Pan z nieba i z łona
96 Niepojęte dary dla nas daje
105 Tryumfy Króla niebieskiego
103 Przystąpmy do szopy
81 Cicha noc, święta noc
101 Pójdźmy wszyscy do stajenki
109 W żłobie leży
88 Gloria, gloria zawołajmy
86 Dzisiaj w Betlejem
80 Bóg się z Panny narodził
106 Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie
111 Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
74 Adeste fideles
92 Mizerna, cicha, stajenka licha
90 Jezusa narodzonego wszyscy witajmy
97 O gwiazdo betlejemska
83 Do Betlejemu pełni radości
93 Narodził się Jezus Chrystus
77 A wczora z wieczora
82 Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
415 Dobrze złączone Imiona one
85 Dzieciątko się narodziło Puer natus in Betlehem
484 O Stworzycielu, Duchu, przyjdź Veni Creator Spiritus
229 Veni Creator Spiritus
104 Rozkwitnęła się lilija
71 Ach, ubogi żłobie
75 Anieli w niebie śpiewają
84 Do szopy, hej pasterze
91 Mędrcy świata, monarchowie
89 Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie
78 Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
95 Niechaj będzie głośno wszędzie
94 Narodził się nam Zbawiciel Quem pastores laudavere
524 Niech będzie Bóg uwielbiony
231 Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
285 O mój Jezu, w Hostii skryty
321 Światło na oświecenie pogan
295 Twoja cześć, chwała
260 Światłości wieczna, Jezu mój
33 Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu
259 Szczęśliwy, kogo opatrzność Boska
302 Każda żyjąca dusza
245 Niegodniśmy i duchowo Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
245 Już ofiara dokonana Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
128 Posypmy głowy popiołem
545 Przed oczy Twoje, Panie Ante oculos Tuos, Domine
546 Święty Boże, Święty Mocny Άγιος ο Θεός (Agios o Theos)
541 Któryś za nas cierpiał rany
559 Litania do Wszystkich Świętych
152 O Krwi najdroższa
127 Parce Domine
434 Witaj, jasny Królewiczu Do św. Kazimierza Jagiellończyka
348 Dnia każdego Boga mego Omni die dic Mariae
143 Jezu Chryste, Panie miły
123 Boże, Ojcze wszechmogący
4 Asperges me, Domine
124 Dałeś nam przykład, o Jezu
141 Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz
150 Ogrodzie oliwny
157 Wisi na krzyżu
155 Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie
411 Duszo moja, niech pieśń twoja Do św. Józefa
413 O Józefie ukochany Do św. Józefa
414 Szczęśliwy, kto sobie Patrona Do św. Józefa
412 Józefie, święty Patronie
144 Jużem dość pracował
312 Witaj, Krynico dobra wszelakiego
159 Zawitaj, Ukrzyżowany
149 O duszo wszelka nabożna
151 Ojcze, Boże wszechmogący
154 Płaczcie, anieli
156 Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał
385 Witaj, Matko uwielbiona
171 Hosanna Synowi Dawidowemu
271 Adoro te devote
511.4 Kiedy z Egiptu Izrael wychodził Ps 114 (113 A)
512.3 Nie nam, o Panie, nie nam Ps 115 (113 B)
515.4 Wierzę w Boga! Tym się chlubię Ps 116 B (115)
527 Przed tak wielkim Sakramentem Tantum ergo Sacramentum
186 Odszedł Pasterz od nas
5 O Chryste, nasz Panie
192 Alleluja! Jezus żyje
204 Wysławiajmy Chrysta Pana Collaudemus
203 Wstał Pan Chrystus Surrexit Christus hodie
201 Wesel się, Królowo miła Regina caeli laetare
200 Regina caeli laetare
194 Chrystus zmartwychwstał jest
191 Alleluja! Biją dzwony
202 Wesoły nam dzień dziś nastał
195 Dziś Chrystus, Król
199 Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie
193 Alleluia... O filii et filiae
446 Sławny w męczenników gronie
459 Święty Wojciechu, patronie nasz
222 Duchu święty, przyjdź prosimy
421 Wyznawco wielki, złączon tak żywo
211 Chrystus Pan w niebo wstępuje Ascendit Christus
199 Przez Twoje święte Wniebowstąpienie
212 Ciesz się, Królowo Anielska Regina caeli
223 Ojcze, Stwórco wszechświata
226 Przybądź, Duchu Święty Veni Sancte Spiritus
227 Przybądź, Stwórco, Duchu Boży Veni Creator
225 Pamiątkę dnia świątecznego
344 Boga Rodzico, przeczysta Panno
234 Już słońce (w)schodzi Iam sol recedit igneus
232 Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy
233 Jeden w naturze
252 Kiedy ranne wstają zorze Pieśń poranna
261 Wszystkie nasze dzienne sprawy Pieśń wieczorna
292 Rzućmy się wszyscy społem
521 Chwała i dziękczynienie
289 Pobłogosław lud Twój, Panie
530 Wielbię Ciebie w każdym momencie
293 Składamy Ci, Ojcze
247 Boże, obdarz Kościół Twój
245 Wznieśmy Panu hymn w niebiosy Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
245 Chryste, Zbawco nasz jedyny Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
245 Choć niegodni i duchowo Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
31 Panie mój, cóż Ci oddać mogę