Światłości wieczna, Jezu mój

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Liturgiczny 260