Śpiewnik Maryjny

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Brak danych
Wydano: 1957
Ilość stron: 552
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
324 Witaj Święta i poczęta
158 Matko niebieskiego Pana
75 Ciebie na wieki wychwalać będziemy
298 Uwielbiaj, duszo moja Magnificat
68 Chwalcie łąki umajone
162 Matko Pocieszenia
111 Królowej Anielskiej śpiewajmy
246 My chcemy Boga Nous voulons Dieu, Vierge Marie
80 Cześć Maryi, cześć i chwała
91 Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie
254 Pomnij Mario, Matko miła Modlitwa św. Bernarda
99 Gwiazdo zaranna
82 Daj mi Jezusa
344 Z dawna Polski Tyś Królową
303 Weź w swą opiekę
55 Bogurodzica
354 Ze wzgórz Częstochowy
463 Gwiazdo śliczna, wspaniała
307 Witaj, Jutrzenko
202 O Maryjo, moja radość
478 Maryjo, Królowo Polski
453 Do Twej dążym kaplicy Geleite durch die Welle
215 O Matko miłościwa
89 Do Ciebie, Matko, szafarko łask
101 Idźmy, tulmy się, jak dziatki
205 O Maryjo, przyjm w ofierze
243 Pełna świętości i pobożności O sanctissima
360 Z wyroków nieba Maryja się rodzi
19 Przy obchodzie Narodzenia Twego
63 Całaś piękna jest, Maryjo
170 Między gwiazdami, zbawienia Jutrzenko
164 Matko Pomocy Nieustajacej
272 Stała Matka Boleściwa Stabat Mater dolorosa
152 Matko Najświętsza
66 Chcę, Maryjo, służyć Tobie
340 Zawitaj, Królowo Różańca świętego
342 Zawitaj, Matko Różańca świętego
88 Do Królowej Różańcowej
279 Święta Panno, Tyś nad wszystkie
311 Witaj, Królowo nieba Salve Regina
142 Maryjo, przyjmij dzięki
160 Matko Odkupiciela Alma Redemptoris Mater
29 Archanioł Boży, Gabryjel
98 Gwiazdo morza głębokiego Ave maris stella
305 Witaj, Gwiazdo morska Ave maris stella
345 Zdrowaś bądź, Maryja Ave o Maria
283 Tobie nad pomysł
257 Przeczysta Dziewico
189 O, której berła
165 Matko potężna
192 O Maryjo, bez grzechu poczęta
200 O Maryjo, Kwiecie biały
274 Święta Maryjo, biała Lilijo
267 Serdeczna Matko
25 Anielską pieśń dzwon grał
83 Dnia każdego Boga mego Omni die dic Mariae
117 Kto jest sługą Matki Świętej
300 Wesel się, Królowo miła Regina caeli laetare
253 Po górach, dolinach
77 Ciesz się, Królowo Anielska Regina caeli
293 Tysiąc razy pozdrawiamy
90 Do Serca Twego, Pani Świata
96 Gdy nas ogarnie trwoga
97 Gwiazdo jasności Nitida stella
462 Gwiazdo morza, któraś Pana Stella coeli exstirpavit
477 Maryjo, coś jest w niebie
149 Matko Królowo
175 Najświętsza Panno
181 Nie opuszczaj nas, (...) Matko
186 Nieprzebranych łask skarbnico Tutela prasens
201 O Maryjo, Matko Boga
245 Pieśnią wesela witamy
250 Pod sztandarem Twym stajemy
266 Salve Regina, zawitaj, Królowo
276 Święta Maryjo, módl się za nami
315 Witaj, Maryjo, śliczna Pani
321 Witaj, Pani, my poddani do nóg padamy
321 Witaj, Pani, my poddani do nóg padamy
323 Witaj, Święta i Niepokalana
533 Zawitał dla nas majowy poranek
356 Złączmy razem swoje głosy
306 Witaj, Gwiazdo morza Ave maris stella
105 Już od rana rozśpiewana
100 Gwiazdo z niebios lśniąca
3 Brzmi radością niebo całe Na Introit i Kyrie
4 Chwała, Ci Panie Na Gloria
5 Wierzę Stwórco niepojęty Na Credo
6 Pamietaj. Marjo Na Offertorium
6 Święty, święty[...] zawsze święty
7 Błogosławiony Na Podniesienie
8 Oto Baranek Na Agnus Dei
9 Matko Nieustającej Pomocy
11 Matko Pomocy Nieustającej, wyproś Na Introit
12 Chwałę Ci, Boże Na Gloria
13 Wierzę, że Bóg Na Credo
14 Przyjmij o Panie Na Offertorium
15 Święty po trzykroć Na Sanctus
16 Już na ołtarzu Na Podniesienie
17 Boży Baranku Na Agnus Dei
18 Słudzy Jezusa
26 Anioł Gabryel w poselstwie przychodzi Na Zwiastowanie
30 Aniołów Królowo
31 Ave Maryja, Salve
32 Ave Maryja, witaj Dziewico
33 Ave Maryja, zdrowaś Maryjo
35 Bądź Maryjo, Matką moją
36 Bądź od nas pozdrowiona
37 Bądź pozdrowiona, błogosławiona
39 Bądź pozdrowiona, Królowo Niebieska
40 Bądź pozdrowiona, o Maryjo, Królowo
41 Bądź pozdrowiona, Panienko
43 Bądź pozdrowiona, Panno
44 Bądź pozdrowiona, pełna łaski
45 Bądźże od nas pozdrowiona
46 Biedny, kto Ciebie nie zna
47 Błogosław Matko
48 Boga chwalcie
49 Bogarodzica mel. i tekst z Katedry gnieźnieńskiej
57 Bogarodzico, Dziewico
58 Bogarodzico, Matko Dziwico
61 Bogarodzico, przeczysta Panno
62 Bogarodzico, Tyś świadkiem mej doli
65 Cały świat się dziś raduje
67 Chrześcijanie mili
69 Chwali wszystek świat Królową
70 Chwalmy dziś Maryi miano
71 Chwała Bogu z wysokości Na MB Gromnicznej
72 Chwała i dziękczynienie Matce
73 Ciebie my Matką Boga wszyscy wyznawamy
78 Cudownieś ozdobna
81 Cześć Tobie, Panno Niepokalana
85 Dobranoc Ci, Pani świata
87 Do Ciebie dziś , o Matko
92 Gdyśmy przyszli do kościoła, przed cudowny obraz Twój
94 Gdyśmy przyszli do kościoła, Każdy
102 Już Maryja w niebo wzięta
104 Już Matki Bożej miesiąc żegnamy
106 Już się zbliżył miesiąc maj
108 Już teraz wszyscy
109 Kapłanów można Królowo
110 Królowo najświętsza
112 Królowo nasz, Królowo jedyna
113 Królowo nieba, co na tronie
114 Królowo nieba, od Boga
116 Królowo niebieska
116 Królowo Polska, do Ciebie
118 Kto się w opiekę odda Pannie
119 Którego świat, ziemia i morze
120 Łask Pośredniczko
122 Łez brylanty
123 Maryjo przeczysta
125 Maryja czysta Dziewico
126 Maryjo, majowy kwiecie
127 Maryja, Maryja
129 Maryja obrona jest moja
130 Maryję pozdrawiać trzeba
131 Maryję uwielbiać
132 Maryi chwałę śpiewać będziem
134 Maryjo, maja Królowo
135 Maryja, Maryja nad słońce jeśniejsza
136 Maryjo, Maryjo, witaj
137 Maryjo Matko, gdy pozdrawiam Ciebie
139 Maryjo, Matko ma
140 Maryjo, Matko świata
141 Maryjo, o Matko przedwiecznego Syna
143 Maryjo, źródło miłości
144 Matko Bolesna
145 Matko cierpiąca
147 Matko dobroci, ukochana
147 Matko droga
150 Matko litości, witaj
151 Matko Najświętsza, do Ciebie
154 Matko nas grzesznych
155 Matko nasza, dzieci Twoje
156 Matko nasza, Matko Boża
159 Matko Niebieskiego Pana, cześć Maryi
161 Matko płacząca
166 Matko różańca świętego
167 Matko Szkaplerza świętego
168 Matko Wszechwładcy
169 Mieszkańcy ziemi
171 My do Ciebie
172 Najświętsza Panno Maryjo
174 Najświętsza Panno Maryja
176 Najświętsza Panno, w której łonie
178 Niebieskiego dworu Pani
179 Niebios Królowo
180 Niech błogosławi i sprzyja
182 Niepokalana, śnieżna lilija
184 Niepokalana wspomożycielko
187 Nieustającej, Matko, Pomocy
188 O Dziwico uwielbiona O Gospodzie uwielbiona
190 O Maryja, Cesarzowa
191 O Maryja, O Maryja, Matko ma
193 O Maryjo, cna Patronko
194 O Maryjo, cudzie chwały
195 O Maryjo, czemu biegniesz w niebo
196 O Maryja dobrotliwa, do Ciebie głos podnosimy
197 O Maryjo, dusz zbawienie
198 O Maryjo, gwiazdo morza
203 O Maryjo, Pani święta
206 O Maryjo, Twoja chwała
208 O Maryjo, Twoje serce
209 O Maryjo, Tyś przed wieki
211 O Maryjo, życie moje
213 O Matko Boża
214 O Matko, dzięki za hojne dary
217 O Matko nasza, wspólna w niebie
218 O Matko ukochana
219 O Najświętsza i najdroższa
220 O Najświętsza Matko Boża
222 O Najświętsza Matko Boża, jesteś
223 O Najświętsza Rodzico
224 O Pani, czcią ozdobiona
225 O pełna litości W czasie moru lub innych klęsk
226 O Przenajświętsza, Najpobożniejsza
227 Orędowniczko Różańca Świętego
229 O śliczna Gwiazdo morza
230 O święta niebios Pani
231 O Ty, której Imię czczone
233 O Ty Najświętsza
234 O uwielbiona, błogosławiona
235 O wielka Matko, od Boga obrana
236 Oznajmiają dzwony Na Wniebowzięcie NMP
237 Pamiętaj, Najlitościwsza
239 Pani, bądź pozdrowiona
240 Panienko święta, Królowo świata
241 Pani, w ofierze
242 Panno Maryjo, Matko wsławiona
244 Perło droga, Matko Boga
248 Pieśń błagalna
249 Piękność Twoja, Maryjo
251 Pod Twój płaszcz się uciekamy
255 Ponad gwiazdami
256 Pozdrawiam Cię, o Maryjo
258 Przed Tobą klękamy
260 Przed wieki wybrana
262 Prześliczna Panno, nad panny Dziewico
263 Przeżegna, Maryjo
264 Raduj się nieba Królowo
265 Radością niebo brzmi
268 Sieroty zebrane
269 Skoro ze snu(...) pozdrawiam Cię Matko
275 Święta Maryjo, Matko Chrystusowa
278 Święta Maryjo, Pani Różańcowa
281 Święta Maryjo, grzesznych Ty ucieczko
282 Tobie Królowo, śpiewamy
284 Tryumf i cześć Maryi
286 Twe oczy natchnione
288 Ty, co światem rządzisz
289 Tysiąckroć bądź pozdrowiona, Królowo
290 Tysiąckroć bądź pozdrowiona, o Maryjo
294 Tyś, Maryjo, w życia naocy
295 Ucieczko grzesznych, Matko litości
297 Ucieczko grzesznych, przyczyń się za nami
304 Wielbimy także w pobożności
309 Witaj, Królowo, czysta Dziewico
310 Witaj, Królowo, Matko litości
312 Witaj, Królowo niebianów
312 Witaj, kwiecie Różańca
314 Witaj, kwiecie Szkaplerza
316 Witaj, Matko wspomożenia
318 Witaj, nieba i nad nieba
320 Witaj, niebios Królowo
322 Witaj, prześliczna Niepokalana
326 Witam Cię, witam, Królowo niebieska
327 W pierwszym momencie bez zmazy poczęta
328 W radosny dziś uderzmy chór
329 Wspomnij, o Królowo miła
331 Wspomnij sobie, o Maryjo
332 Wszechwładna, przeczysta Królowo Modlitwa za Papieża
334 Wszystkie trony niebieskie
335 Wyciągnij, święte dłonie Twe
337 Wzięta do nieba Maryja Królowa, już jaśnieje w koronie
338 Zawitaj, Córko Ojca Przedwiecznego
339 Zawitaj, Królowa, bądź zawsze gotowa
343 Zawitaj, ranna Jutrzenko
246 Zdrowaś bądź, Maryja, o Maryjo
348 Zdrowaś, Gwiazdo morska
349 Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico
350 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna
351 Zdrowaś, Maryjo
353 Zdrowaś Maryjo, Matko
355 Ziemia ożyła
356 Z Jasnogórskiej wieży
358 Znów piękny maj zawitał
441 Ach, jak smutne jest rozstanie
442 Armia Twoja
444 A Ty, o Pani
445 Bądź Królowo, pozdrowiona
446 Bractwo Różańca
447 Bramo święta
449 Ciesz się, niebo
450 Do Ciebie, Matko Boga
452 Domku dziwny
454 Dziś, Panno, Cię wzywamy
456 Gdy już wychodzimy
458 Gdy pierwsza zorza
459 Gdy wieczorne zejdą zorze
460 Gdzie się smutny mam obrócić
465 Honor Maryja
466 Jestem dziecięciem Maryi
468 Już Cię, Najświętsza Panienko
469 Jużci już odchodzić muszę
470 Już majowe świecą zorze
471 Kiedy twe dziecię
473 Królowej swej
475 Maryjo Bogarodzico
476 Maryjo, bądź uwielbiona
480 Maryjo, Matko łaskawa
482 Maryjo, spojrzyj na nas
483 Maryjo, przed Twym obrazem
485 Matko Boska Częstochowska, Maryja
486 Matko Boża, Ciebie my witamy
488 Matko Częstochowska
489 Najśliczniejsza lilia
490 Niepokalana Dziewico
491 Niesiemy sztandar
493 O Częstochowska, Ty nasza Królowo
495 O jasności i światłości nieba całego
496 O Maryja, cna Dziewica
497 O Maryjo, my Twe dzieci
498 O Maryjo, na głos sługi
499 O Maryjo, pełna łaski
500 O Maryjo, szukam Ciebie dawno
501 O Panno, do Twych świętych stóp
502 Oto przychodzim przed Twój obraz
503 O Ty, Najświętsza Maryjo
505 Panno święta, my sieroty
506 Pomnij, że z łaski Boga
510 Przeradosna a miłosna
511 Rozwija się kwiecie
513 Spojrzyj, Matko na nas
514 Szczęśliwi święci
516 Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła
517 Usłysz, Matko, modły dzieci
518 W drodze pokoju
520 Wielbij, cały świecie, Maryi poczęcie
522 Witaj, Pani niebieska
523 Witaj, Panno, nieustanną czcią
524 Witaj, witaj i zawitaj
526 Wszyscy ludzie zaśpiewajcie
528 Wysoko wznieśmy Maryi sztandary
532 Wzmocnij usta twoje wdzięczności pieniem
534 Ze wszech najśliczniejszą
535 Z Góry Częstochowskiej
537 Żegnamy Cię, Jasna Góro
27 Anioł Pański Angelus Domini