Ziemia ożyła

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ziemia ożyła, niebo tryumf grało, Najświętsza Panno, a piekło zadrżało.
W pierwszym momencie niepokalanego poczęcia Twego.

2.  Starłaś wężowi głowę przeklętemu, I nie podległaś prawu powszechnemu.
W pierwszym momencie niepokalanego poczęcia Twego.

3.  Co między cierniem biała jest lilija, Toś między ludźmi wszystkim jest Maryja.
W pierwszym momencie niepokalanego poczęcia Twego.

4.  Z przejrzanych zasług, Panno Twego Syna, Nie dotknęła Cię, żadna Ewy wina.
W pierwszym momencie niepokalanego poczęcia Twego.

5.  Więc przez poczęcie Twe niepokalane, Uproś nam Panno życie nieskalane.
A w on ostatni moment życia mego, broń sługi Twego.