Ty, co światem rządzisz

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 288