Bądź pozdrowiona, pełna łaski

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 44