Królowo nieba, od Boga

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 114