Gdzie się smutny mam obrócić

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 460