O pełna litości

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 225
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE - PIEŚŃ VII.