Ave Maryja, witaj Dziewico

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 32