O Maryjo, na głos sługi

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 498