Święty po trzykroć

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 15