Panno święta, my sieroty

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 505