Bądź pozdrowiona, błogosławiona

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 37