O Maryjo, my Twe dzieci

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 497