O Maryjo, Pani święta

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 203