O Maryjo, Tyś przed wieki

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 209