Ucieczko grzesznych, przyczyń się za nami

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 297