Wzięta do nieba Maryja Królowa, już jaśnieje w koronie

W śpiewniku ks. Mioduszewskiego wskazana melodia to "W pierwszym momencie bez zmazy poczęta".

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.