Wyciągnij, święte dłonie Twe

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 335