Usłysz, Matko, modły dzieci

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 517