Matko Szkaplerza świętego

Śpiewnik ks. Mioduszewskiego wskazuje melodię "Matko Niebieskiego Pana" dla tej pieśni.

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 167
Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne z melodiami w Kościele katolickim używane PIEŚNI O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE - PIEŚŃ XVIII.