Maryję pozdrawiać trzeba

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 130