Maryjo, Matko świata

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 140