Bogarodzico, Tyś świadkiem mej doli

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 62