O Maryjo, czemu biegniesz w niebo

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 195