Gdyśmy przyszli do kościoła, przed cudowny obraz Twój

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 92