O jasności i światłości nieba całego

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 495