Matko Wszechwładcy

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 168