Tysiąckroć bądź pozdrowiona, Królowo

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 289