Wszechwładna, przeczysta Królowo

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 332