O Maryja, cna Dziewica

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 496