Matko płacząca

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 161