O Maryjo, cudzie chwały

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 194