O Matko, dzięki za hojne dary

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 214