Wysoko wznieśmy Maryi sztandary

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 528