Matko Boża, Ciebie my witamy

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 486