Maryjo, o Matko przedwiecznego Syna

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 141