Pomnij, że z łaski Boga

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 506