Matko nas grzesznych

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 154