Matko cierpiąca

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 145