O Najświętsza Matko Boża, jesteś

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 222