Matko Pomocy Nieustającej, wyproś

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 11