O Maryja, O Maryja, Matko ma

Śpiewnik Numer
Śpiewnik Maryjny 191