Psallite Domino - towarzyszenie organowe do śpiewnika kościelnego [...]

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: ks. Józef Surzyński Mieczysław Surzyński
Wydano: 1908
Ilość stron: 222
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
182 Boże, w dobroci
186 Kto się w opiekę
151 Witaj Święta i poczęta
135 Matko niebieskiego Pana
125 Ciebie na wieki wychwalać będziemy
113 Przed Twojego dziś ołtarza tronem
184 Czego chcesz od nas, Panie
100 Bądź pozdrowiony, Jezu
189 Straszliwego Majestatu
185 Do Ciebie, Panie
192 Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże
1 Bogurodzica
11 O Matko miłościwa
140 O Matko miłościwa
102 Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
183 Ciebie, Boga, wysławiamy Te Deum laudamus
132 Idźmy, tulmy się, jak dziatki
122 Witam Cię, witam
58 Krzyżu święty, nade wszystko Crux fidelis
60 Ludu, mój ludu Popule meus
55 Dobranoc, Głowo święta
70 Stała Matka Boleściwa Stabat Mater dolorosa
177 Aniele ziemski bez winy
178 Ojcze ubogich i sierot patronie
173 Książe niebieski, święty Michale Do św. Michała Archanioła (29 września)
108 Kłaniam się Tobie
118 U drzwi Twoich stoję, Panie
181 Boże, kocham Cię
123 Zróbcie Mu miejsce
165 Cieszcie się dzisiaj Exultent hodie
166 Osobliwy i prawdziwy Do św. Jana Kantego (20 października)
104 Idzie, idzie Bóg prawdziwy
110 Niebo, ziemia, świat i morze
196 W gniewu dzień Dies irae
150 Witaj, Królowo nieba Salve Regina
6 Boże wieczny, Boże żywy
7 Głos wdzięczny z nieba wychodzi
9a Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
14 Spuśćcie nam na ziemskie niwy
5 Archanioł Boży, Gabryjel
8 Grzechem Adama ludzie uwikłani
9 Gwiazdo morza głębokiego Ave maris stella
12 Po upadku człowieka grzesznego
16 Urząd zbawienia ludzkiego
148 Witaj, Gwiazdo morska Ave maris stella
17 Zdrowaś bądź, Maryja Ave o Maria
138 O Gospodze uwielbiona O gloriosa Domina
15 Tobie wznawiamy Panno
208 O Maryjo, bez grzechu poczęta
10 Posyła do Panny nie lada Anioła
197 Jezu, w Ogrojcu mdlejący
145 Serdeczna Matko
43 Wśród nocnej ciszy
22 Bóg się rodzi, moc truchleje
24 Gdy się Chrystus rodzi
21 Anioł pasterzom mówił Angelus pastoribus
38 Pan z nieba i z łona
34 Niepojęte dary dla nas daje
41 Tryumfy Króla niebieskiego
44 W żłobie leży
19 Adeste fideles
25 Jezusa narodzonego wszyscy witajmy
33 Narodził się Jezus Chrystus
30 Mesyasz przyszedł
23 Dzieciątko się narodziło Puer natus in Betlehem
35 Nowy rok bieży
40 Rozkwitnęła się lilija
20 Anieli w niebie śpiewają
32 Na Boże narodzenie In natali Domini
117 Twoja cześć, chwała
190 Szczęśliwy, kogo opatrzność Boska
106 Każda żyjąca dusza
195 Przed oczy Twoje, Panie Ante oculos Tuos, Domine
193 Święty Boże, Święty Mocny Άγιος ο Θεός (Agios o Theos)
51 Któryś za nas cierpiał rany
204 Litania do Wszystkich Świętych
126 Omni die dic Mariae
127 Dnia każdego Boga mego Omni die dic Mariae
171 Kazimierzu przewyborny Do św. Kazimierza Jagiellończyka
56 Jezu Chryste, Panie miły
53 Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz
64 Ogrodzie oliwny
73 Wisi na krzyżu
69 Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie
169 Józefie święty z domu królewskiego
168 Szczęśliwy, kto sobie Patrona Do św. Józefa
120 Witaj, Krynico dobra wszelakiego
77 Zawitaj, Ukrzyżowany
59 Lament serdeczny w mym sercu
63 O duszo wszelka nabożna
65 Ojcze, Boże wszechmogący
67 Płaczcie, anieli
68 Płacz, płacz kto żyw
71 Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał
57 Jezusa Judasz przedał
78 Alleluja! Jezus żyje
88 Złóżcie troski, żałujący Pone luctum
87 Wstał Pan Chrystus Surrexit Christus hodie
80 Chrystus zmartwychwstał jest
79 Chrystus Pan zmartwychwstał
84 Wesoły nam dzień dziś nastał
82 Ofiarujmy chwałę w wierze Victimae paschali laudes
81 Dziś Chrystus, Król
83 Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie
105 Jesu dulcis memoria
180 Sławny w męczenników gronie
176 Cześć Tobie, naszej krainy Patronie Do św. Stanisława Biskupa
93 Przybądź, Duchu Stworzycielu
191 Trójca, Bóg Ojciec
205 Kiedy ranne wstają zorze Pieśń poranna
206 Wszystkie nasze dzienne sprawy Pieśń wieczorna
114 Rzućmy się wszyscy społem
101 Chwała i dziękczynienie
18 A czemuż mój Jezus tak ubogo leży
29 Któż o tej dobie płacze we żłobie
37 Nużmy wszyscy, zaśpiewajmy
42 W dzień Bożego Narodzenia weseli
26 Jezu, śliczny kwiecie
27 Kiedy król Herod królował
210 Skądże, Jezu miły
109 Niechaj będzie pochwalony, od nas
129 Gwiazdo jasności Nitida stella
131 Gwiazdo morza, któraś Pana Stella coeli exstirpavit
137 Nie opuszczaj nas, (...) Matko
139 O Maryjo, Matko Boga
162 Barbaro święta, perło Jezusowa
188 Skoro ze snu wstaję z rana
98 Ave verum
115 Tantum ergo Sacramentum
194 Królu, Boże Abrahama Domine Rex
46 Gorzkie żale, przybywajcie
47 Żal duszę ściska
48 Jezu, na zabicie okrutne
49 Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony
- Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony
- Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony
50 Ach, ja Matka tak żałosna
200 Litania o Najświętszym Imieniu Jezus
201 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
202 Litania do Najświętszej Maryi Panny Litania Loretańska
144 Pod Twoją obronę Sub Tuum Praesidium
211 Pod Twoją obronę Sub Tuum Praesidium
198 Przez czyśćcowe upalenia
39 Pasterze mili, coście widzieli
36 Nużeśmy chrześcijanie
45 Zawitaj, Jezu, z Panny narodzony
207 Święty, święty[...] zawsze święty
128 Gdyśmy przyszli do kościoła, Każdy
141 O Przenajświętsza, Najpobożniejsza
143 Perło droga, Matko Boga
149 Witaj, Królowo, Matko litości
152 Zawitaj, Córko Ojca Przedwiecznego
153 Zawitaj, ranna Jutrzenko
157 Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico
147 Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła
187 Ojcze, modlim się do Ciebie
4 Anioł Pański Angelus Domini
86 Witaj, dniu święty, żądany Salve festa dies
158 Cześć winną Tobie, stróżu mój, Aniele Do św. Aniołów Stróżów
167 Witaj, Janie z Bolesława Do św. Jana Nepomucena (21 maja)
179 Wielki ozdobo zachodniego kraju Do św. Wincentego a Paulo (27 września)
161 Barbaro święta, Patronko konania Do św. Barbary
174 Witaj różo bez ostrości Do św. Rozalii z Palermo (4 września)
54 Boska dobroci, uderz w serce moje
163 Izydorze święty Do św. Izydora Oracza (15 maja)
172 Maryja Magdalena w świecie się kochała Do św. Marii Magdaleny (22 lipca)
175 Sebastyjanie, męczenniku święty Do św. Sebastiana
- Ach, ja Matka boleściwa
- Ach, widzę Syna mojego
- Duszo oziębła, czemu nie gorejesz
- Jezu, od pospólstwa niewinnie
- Jezu, od pospólstwa niezbożnie
111 O salutaris Hostia
- Przypatrz się, duszo
121 Witaj, Pokarmie
154 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
- Spis treści
- Spis treści
- Spis treści
75 Witaj ręko, Chrysta, prawa, od srogiej rany dziurawa
199 W łaskawości niepojęty, Ojcze, Synu, Duchu święty
2 O Maryja, czysta dziewica
3 Przyjdź Duchu prawdy i światłości
13 Przyjdź, o Zbawienie pogańskie Veni, redemptor gentium
28 Którego pasterze chwalili
52 Litania o męce Pańskiej
54 Pieśni podczas Drogi Krzyżowej
61 Mądrość i prawda Patris Sapientia
62 Mądrość Ojca niebieskiego
66 O Jezu, jakoś ciężko skatowany
72 Vexilla Regis
76 Wszyscy mieszkańcy dworu niebieskiego
85 Wesoły nam dzień nastał, gdy Pan Chrystus zwyciężył
89 Jezu, nasz Odkupicielu
90 Wstąpił Pan Chrystus dnia tego
91 Pan Chrystus dnia świątecznego
92 Prośmy dziś świętego Ducha
94 O Trójco godna chwalenia
96 Trzy osoby cześć mają
97 Wysłuchaj, wysłuchaj, wysłuchaj
99 Bądź pozdrowiona rano mego Pana
103 Ecce panis Angelorum
107 Każde stworzenie śpiewaj
112 O słodki Jezu, wszechmogący Panie
116 Tobie najsłodszy Jezu wesoło śpiewamy
119 Wesel się, duszo wszelka
124 Fiant Domine
130 Gwiazda niebieska śmierć wykorzeniła Stella coeli extirpavit
134 Królewno wieczorna
136 Najświętsza Panno, o Matko Boża
142 Perło droga, cna Panienko
146 Tota pulchra es Maria
159 Chwalmy Boga z wysokości
160 Chwalmy Króla niebieskiego
164 Święty Jacyncie z pałacu Boskiego
170 Katarzyny Panienki chwałę wysławiajmy
203 Litaniae Lauretanae
209 Jezu cichy i pokornego Serca
lxbfYeaa
lxbfYeaa 2024-05-14 11:25:29
555