Przyjdź Duchu prawdy i światłości

1. Przyjdź Duchu prawdy i światłości
Z niebieskiej Twojej wysokości,
Racz dusze nasze oświecić,
Oziębłość serc naszych rozpalić,
Przeszkody cnoty z nich oddalić,
I Boską miłość w nich wzniecić.

2. Przyszliśmy słuchać głosu Twego,
Nauczać się co zbawiennego:
Mów do serc naszych skutecznie,
Abyśmy wolę Twą poznali,
Onęż do śmierci zachowali,
Pełniąc wiernie i statecznie.

3. Udziel do prawdy nam miłości,
Do cnoty daj nam przychylności,
Niech z Twej łaski i dobroci
Każdy Twem światłem oświecony,
Prawdą i cnotą zbogacony
Do domu swego powróci. Amen.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Psallite Domino - towarzyszenie organowe do śpiewnika kościelnego [...] - - - jpg Pobierz