Jezu, nasz Odkupicielu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Jezu, nasz Odkupicielu, celu pragnień  i miłości, Boże, Stwórco  wszystkich rzeczy, i Człowieku doskonały.

2.  Jakaż dobroć Cię skłoniła, abyś dźwigał  nasze grzechy i na krzyżu  skonał w męce, uwalniając nas od śmierci?

3.  Kiedy zszedłeś do Otchłani, uwolniłeś  dawnych jeńców; Dziś, Zwycięzco,  w blasku chwały siedzisz po prawicy Ojca.

4.  Niech ta sama litość sprawi, abyś winy  nam przebaczył i napełnił  nas weselem, gdy ujrzymy Twe oblicze.

5.  Bądź radością naszą Panie, i nagrodą  kiedyś w niebie; W Tobie chcemy  znaleźć chwałę, która będzie trwała wiecznie.