Litania o męce Pańskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison.
Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, - Zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,

Jezu w ogrójcu się modlący,
Jezu krwawy pot wylewający,
Jezu na twarz upadający,
Jezu aż na śmierć stroskany,
Jezu całowaniem od zdrajcy wydany,
Jezu pojmany i związany,
Jezu do Annasza prowadzony,
Jezu do Kajfasza odesłany,
Jezu pięścią w policzek uderzony,
Jezu po trzykroć od Piotra zaprzany,
Jezu chustką na oczach zasłoniony,
Jezu od żołnierzy naigrawany,
Jezu do smrodliwego więzienia wrzucony,
Jezu noc całą w mękach ciężkich i więzach zostający.
Jezu przed Piłatem niesłusznie oskarżony,
Jezu Herodowi odesłany i tam wyśmiany,
Jezu za gorszego nad Barabasza miany,
Jezu okrutnie biczowany,
Jezu cierniem ukoronowany,
Jezu od żołnierzy oplwany,
Jezu na śmierć krzyżową osądzony,
Jezu krzyż ciężki dźwigający,
Jezu do krzyża gwoźdźmi przybity,
Jezu na krzyżu między łotry wiszący,
Jezu octem i żółcią napawany,
Jezu bluźnierstwem i zelżywością urągany,
Jezu za krzyżujących się modlący,
Jezu łotrowi raj obiecujący,
Jezu Matkę swą Janowi św. polecający,
Jezu do Ojca o ratunek wołający,
Jezu duszą w ręce Bogu Ojcu oddający,
Jezu konający i za nas umierający,
Jezu włócznią po śmierci przebity,
Jezu z krzyża złożony i pogrzebiony,

Bądź nam miłościw. Odpuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw. Wysłuchaj nas, Panie!
Od potępienia wiekuistego:
Wybaw nas, Panie!
Od wszystkiego złego:
Wybaw nas, Panie!
Przez ciężką mękę Twoją:
Wybaw nas, Panie!
Przez śmierć i Krew Najświętszą Twoją:
Wybaw nas, Panie!
Przez miłość tę, którąś nas ukochał:
Wybaw nas, Panie!
Przez boleść Matki Twej pod krzyżem stojącej:
Wybaw nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata: Przepuść nam, Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata: Wysłuchaj nas, Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata: Zmiłuj się nad nami!
Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.

Kyrie clejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

W. Ciemności stały się, gdy ukrzyżowali Jezusa żydowie, a około godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim: "Boże mój!czemuś mnie opuścił?"
O. Wołając Jezus głosem wielkim: „Ojcze! w ręce Twoje polecam ducha mego!" i skłoniwszy głowę, skonał.

Módlmy się,
Wejrzyj, prosimy Cię, Panie, na ten lud Twój, za który Pan nasz Jezus Chrystus nie wzbraniał się podać w ręce grzeszników i śmierć podjąć krzyżową,który z Tobą i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Psallite Domino - towarzyszenie organowe do śpiewnika kościelnego [...] - - - jpg Pobierz