Przyjdź, o Zbawienie pogańskie

1. Przyjdź o Zbawienie pogańskie,
Jezu, Dziecię panieńskie,
Niech się wszystek świat dziwuje,
Bo rzecz nową Pan gotuje.

2. Nie z krwi, ni z ciała męzkiego,
Ale z Ducha świętego,
Bóg się raczył w ciele stawić,
Matkę Dziewicą zostawić.

3. Panna Syna porodziła,
Panieństwa nie straciła,
Pełna cnót, bo w niej Pan chwały
Miał Majestat okazały.

4. Płód żywota Panieńskiego,
Syn Boga najwyższego.
Prawdziwy Bóg, człowiek prawy,
Podjął się straconej sprawy.

5. Przyszedł od Ojca wiecznego
I zaś odszedł od Niego,
Także nas bierze do Siebie,
Siadłszy po prawicy w niebie.

6. Jezu, równy Ojcu swemu,
Pomóż ludowi Twemu,
Niech łaska i Twa moc wieczna
Wszystkim będzie pożyteczna.

7. Twój żłób niech nam świeci jaśnie,
Niech Twa chwała nie gaśnie,
Daj wzrost w wierze, daj w godności
Wnijść do niebieskiej radości.

8. Chwała Ojcu najwyższemu,
Cześć Synowi wiecznemu,
Chwała Duchowi świętemu,
Bogu w Trójcy jedynemu. Amen.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Psallite Domino - towarzyszenie organowe do śpiewnika kościelnego [...] - - - jpg Pobierz